תקנון תנאי שימוש באתר “חלי אונליין”

מטעמי נוחות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

תקנון השימוש באתר “חלי אונליין” (להלן: “האתר“) מהווה הסכם על פי דין בין המשתמש (להלן:”הלקוח”/”המשתמש”) ובין מפעילת האתר חלי ממן און ליין בע”מ (להלן: “המפעילה”).

אנא קרא את התקנון בעיון רב הוא מהווה את ההסכמות בינך ובין המפעילה.

השימוש באתר מהווה הסכמתך כי קראת את כל האמור בתקנון זה והסכמת לאמור בו. האתר משמש כפלטפורמת אונליין לליווי בתהליך שינוי לאורח חיים בריא. האתר מציג תכנים בקשר לתזונה, דיאטה, טיפול בהשמנת יתר, הרגלי אכילה ואורח חיים בריאים, הדרכה, ליווי והקניית כישורי חיים בנושאי תזונה ואכילה ושינוי דפוסי התנהגות בתחום הדיאטה והתזונה, פעילות גופנית, תפריטים, מוקד תמיכה טלפוני, קו וואטס-אפ במוקד הנותן תמיכה ומענה און ליין.      הנך מוזמן לקחת בהם חלק בכפוף להסכמתך ולתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

 1. הרישום לאתר ו/או השימוש בתכני האתר ו/או רכישה באתר כפופים לתנאים וההגבלות החלים על פי דין ו/או על פי הוראות תקנון זה.
 2. המשתמש נדרש למלא פרטים אישיים נכונים ומדויקים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., כתובת, מס טלפון, דואר אלקטרוני.
 3. המשתמש מאשר כי כתובת האימייל שהוזנה תשמש כשם המשתמש שלו בכל כניסה לאתר בצירוף סיסמא אותה יבחר גם כן בעת הרישום הראשוני.
 4. המפעילה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים להירשם באתר- וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם היה רשום בעבר באחד מכל שירותי חלי ממן (להלן: “הקבוצה”). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה רשאית לבטל את הרישום לאתר מכל סיבה לרבות באחד מהמקרים הבאים:

א. אי מסירת פרטים מלאים ומדויקים או מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת הרשמה.

ב. ביצוע של מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של האתר.

ג. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, לסייע, לעודד או להקל ביצועו של מעשה כזה.

ד. חברת האשראי חסמה או הגבילה לשימוש את כרטיס האשראי של הלקוח בדרך כלשהי.

ה. בגין הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות שיוצע באתר.

 1. האתר והתכנים המוצגים בו מהווים המלצה ואינם מהווים תחליף מקום בו נדרש ייעוץ כלשהו לרבות (אך לא רק) ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או דיאטני.
 2. חובת גיל המשתמש באתר הינו 18 ומעלה. במידה וטרם מלאו לך 18 הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופסים שלך ולקבל את אישורם המוקדם להצטרפות לשירות המפעילה ואת הסכמתם לתנאי תקנון האתר. כל שימוש באתר על ידי קטינים מהווה הסכמת הוריהם או האפוטרופוסים. בהרשמה לשירות המפעילה הלקוח מצהיר ומאשר כי גילו מעל 18 שנה או כי ניתנה לו הסכמת הורים או אפוטרופסים להצטרף לשירותי המפעילה.
 3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את הלקוחות שהצטרפו לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המפורסם באתר, והוא בלבד.
 4. המפעילה רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים ו\או השירותים (להלן: “השירותים”) לפי ראות עיניה. המפעילה אינה מבטיחה ששירות קיים יוצע למכירה באתר גם בעתיד. המפעילה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון כלשהוא. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית משירות מסוים או שלא לספקו כלל.
 5. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ כחוק.
 6. המפעילה שומרת את הזכות לשנות את מחירי השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 7. המפעילה תשתדל לבצע את אספקת השירותים תוך פרק הזמן הקצר ביותר, ואין לראות בכך התחייבותה לעמוד בפרק זמן מוגדר כלשהוא. וזאת בשל אילוצים ועיכובים שיכולים להתרחש הן באספקת תקשורת לשרתי המפעילה והן מצד הספקים בכלל לרבות בתקלות של הדואר או חברות המשלוחים.
 8. המפעילה רשאית להתנות אספקת שירותים לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום, המפעילה רשאית שלא לספק שירות ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.
 9. המפעילה אינה נוקטת במדיניות של פיצויים עקב אי אספקה או אספקה באיחור של שירות.
 10. המפעילה לא תהא אחראית לכל תקלת תקשורת כלשהיא לרבות כזו שתקשה על מהלכן התקין של הזרמת התכנים המוצעים ובכללם אלו ששולם בעבורם.

הצטרפות לשירות

 1. התשלום עבור ההצטרפות לשירותי המפעילה/לתוכנית/רכישת מנוי לאתר הוא על בסיס חודשי. לחלופין, ניתן לשלם עבור מספר חודשים מראש, והכל על פי המסלולים ו\או החבילות ו\או התוכניות שיעודכנו באתר מעת לעת (להלן “תקופת מנוי”).
 2. התשלום בעבור המנוי יהיה באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. החיוב יבוצע מיידית.
 3. המנוי הוא מנוי מתחדש.
 4. בתום תקופת המנוי, המנוי מתחדש בהתאם למנוי ו/או למסלול ו/או החבילה ו/או התוכנית שבחר הלקוח במועד ההצטרפות לשירות המפעילה, בעלות זהה לעלות ששילם הלקוח במועד ההצטרפות לשירות המפעילה, אלא אם כן ביקש הלקוח להפסיק את החיוב המתחדש כמצוין בתקנון זה ו/או מחיר המסלול עודכן כמצוין בתקנון זה.
 5. בכך שהלקוח מספק למפעילה אמצעי תשלום בעבור תשלום תמורת השירות הוא מעניק למפעילה הרשאה לגבות ממנו תשלום תמורת שירותי המפעילה דרך אמצעי התשלום שמסר.

כמו כן, הלקוח מאשר ומסכים כי בגמר תקופת מנוי המפעילה תהא רשאית לחדש את תשלום המנוי שבחר במועד ההצטרפות לשירות באופן אוטומטי לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי שבחר במועד ההצטרפות לשירות המפעילה והוא מעניק הרשאה לביצוע החיוב כאמור באמצעי התשלום שמסר במעמד ההצטרפות לשירות המפעילה, עד להפסקת השירותים בין על ידו ובין על ידי המפעילה. יודגש כי על הלקוח לבטל את שירותי המפעילה  לפני תאריך החיוב הבא.

 1. דמי המנוי מחויבים בתאריך שבו מתחדש המנוי.
 2. במקרים חריגים בלבד המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי טרם תום תקופת סיומו, זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.
 3. הלקוח מאשר ומסכים כי החשבונית בגין התשלום עבור שירותי המפעילה תשלח לאחר החיוב לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח במועד ההצטרפות לשירות המפעילה.
 4. ההצטרפות לשירות תיכנס לתוקפה ביום ההרשמה וקבלת אישור התשלום מחברת האשראי.
 5. ההרשמה לשירות המפעילה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה.

**** ההתייחסות בתקנון  ל”מנוי מתחדש”  אינה רלוונטית למצטרפים לשירותי המפעילה ו/או לתוכנית במסגרת קבוצה במקומות עבודה ו/או  במסגרת מעו”ף ו/או באמצעות “שובר” או “שובר דיגיטלי” דרך   חברת buyme.co.il .

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה על ידי הלקוח יהא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו, בשים לב לכך כי בשל אופי המוצר/השירות ותכניו ובהתאם להוראות סעיף 6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל עסקה עד לתום תקופת המנוי שנרכשה מרגע הינתן הגישה לתכני האתר (מיד עם סיום תהליך ההרשמה והתשלום) ולא עומדת ללקוח כל זכות לקבלת החזר כספי.
 2. העסקה של מנוי במסגרת מסלול למס’ חודשים הינהעסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול עד לתום תקופת המנוי. עם זאת, ככל שהלקוח יפנה בבקשת ביטול עד 14 ימים מיום עשיית העסקה הראשונית (עד 14 ימים מיום ההצטרפות לשירות המפעילה), הלקוח יקבל זיכוי כספי בקיזוז עלות של מסלול חודשי במחיר מלא ללא הנחות ושירות המפעילה יישאר פתוח לשימוש הלקוח עד תום החודש. (האמור בפסקה זו לא רלוונטי להצטרפות לשירותי המפעילה במסגרת קבוצה במקומות עבודה ו/או במסגרת “מעו”ף” ו/או באמצעות “שובר” או “שובר דיגיטלי” דרך   חברת co.il  אשר לגביהם אין זכות ביטול עסקה)
 3. במקרה שהמפעילה אישרה ביטול עסקה ו/או סיום מנוי טרם תום תקופת המנוי, בהתאם לשיקול דעתה, בגין כל חודש, גם חודש חלקי, (החל מהיום הראשון של החודש) שבו שירות המפעילה היה פתוח ללקוח, יחויב הלקוח בתשלום עבור חודש שירות מלא ושירות המפעילה יישאר פתוח לשימוש הלקוח עד לתום התקופה המשולמת.

העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, תחושב לפי עלות  של מסלול חודשי בהתאם למחירון הקיים באתר ביום עשיית העסקה, לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).

 1. יובהר ויודגש, כי לא ניתן לקבל זיכוי כספי ו/או החזר על מוצר או שירות אשר ניתנו במתנה.
 2. כאמור לעיל, בסיום תקופת המנוי ו/או המסלול ו/או החבילה ו/או התוכנית הנבחר החיוב יחודש אוטומטית בעלות זהה לעלות ששילם הלקוח בעת הצטרפותו לשירות, אלא אם כן ביקש הלקוח לבטל את החיוב המחודש כמצוין בתקנון זה ו/או מחיר המסלול עודכן כמצוין בתקנון זה.
 3. הפסקת מנוי שחודש אוטומטית
  30.1 ביטול השירותים: ניתן לפנות בבקשה לבטל את שירותי המפעילה בכל עת.
  30.2 הביטול מבטל את חידוש התשלום האוטומטי, החל ממועד החיוב הקרוב, משמע הלקוח לא יחויב אחרי הודעת הביטול. לאחר הודעת ביטול המנוי נשאר פעיל עד תום התקופה המשולמת.
  30.3 יובהר ויודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר או זיכוי כספי בכפוף לתקנון בעניין ביטול עסקה.
  30.4 הודעת ביטול תמסר בכתב באמצעות מייל לדוא”ל:    [email protected] / באתר /  בפקס שמספרו: 04-8736667 / בדואר רשום לכתובת: רחוב השיש 3, חיפה 24722   או במוקד בטלפון: 9977434 – 077). יש להקפיד לשלוח את ההודעה עד 72 שעות לפני מועד החיוב הבא בכדי שהחיוב הבא לא יחויב.
  30.5 במידה והלקוח ביקש לבטל את שירותי המפעילה/ להפסיק את חידוש התשלום בחלוף מועד החיוב, אזי יחויב עבור תקופת המנוי הבאה ויוכל להמשיך ולהשתמש בשירותי המפעילה עד לסוף תקופת החיוב המשולמת.
  30.6 הודעת הביטול תכלול את הפרטים שלהלן: שם מלא של הלקוח, מס’ תעודת זהות שלו, מספר הנייד. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל הלקוח שפנה בהודעת ביטול לקבלת פרטים נוספים.
 4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן וזאת בנוסף לתשלום עבור זכות השימוש שיש ללקוח.
 5. המפעילה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה, לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה. יובהר כי  העלות שתחושב בגין תקופת השימוש, תחושב לפי עלות  של מסלול חודשי בהתאם למחירון הקיים באתר ביום עשיית העסקה, לפי המחיר לפני הנחות, מבצעים ומתנות (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).
 6. אין בביטול המנוי כדי למחוק את כרטיס המשתמש, ועל מנת למחוק את כרטיס המשתמש על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות בבקשה למחיקת כרטיס משתמש.
 7. אין אפשרות הקפאה באף אחד מהמסלולים והלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השירות/מוצר שרכש גם אם לא מומש על ידו בפועל ו/או מומש על ידו באופן חלקי.
 8. שינוי מחירים: המפעילה תהא רשאית לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת וגם את פרטי תוכנית המנוי, במקרה כזה תשלח ללקוח הודעה בדואר אלקטרוני או בדרך סבירה אחרת שתפרט את השינויים לפני שינוי המחיר. אם אינך מסכים לשינוי המחיר, עליך לפנות לביטול השירותים לפני ששינוי המחיר ייכנס לתוקף. אם לא ביקשת לבטל את המנוי בעקבות ההודעה – יחולו דמי המנוי החדשים ותנאי התוכנית החדשים החל בחיוב הבא.
 9. האחריות לפעולתם התקינה של השירותים לרבות בעיות תקשורת אינטרנט אינה של המפעילה ואינם באחריותה.
 10. ככלל לא תתאפשר החזרת תשלום בגין שירותים שנרכשו מכל סיבה שהיא לרבות בעיות תקשורת ולא יתקבלו עבורם החזרים כלשהם.
 11. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השירות/מוצר שרכש גם אם לא מומש על ידי הלקוח בפועל.
 12. בכל המקרים המפורטים בסעיף זה בלבד, תשיב המפעילה ללקוח את כספו במלואו : נפלה טעות חריגה באשר למחיר השירות או בתיאורו, במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 13. באשר לתקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהלקוח להשתמש באתר באופן תקין, יוכל הלקוח ורק לאחר שהודיעה המפעילה כי אכן התקלות היו תקלות שבאחריותה הו אז יוכל הלקוח לקבל שירות דומה ו\או אחר שיוצע על ידה והוא שווה ערך לשירות שנרכש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה בלבד.
 14. הודעה על ביטול השירות תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה והכל לפי החלטת המפעילה.
 15. הוחלט כי שירות יופסק ו\או ישונה לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית המפעילה לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך, הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.
 16. אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת הזמנת השירות, בוטל או הופסק השירות תימסר על כך הודעה ללקוח תוך 14 ימי עסקים ויתאפשר לו לבחור בין מוצר חלופי שווה ערך או השבת הכסף במלואו.
 17. מפעילת האתר לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי לרבות נזק כספי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי.

אחריות

 1. השימוש באתר ו/או ההשתתפות בפעילות האתר ו/או בתוכנית ההרזיה ו/או בפעילות גופנית נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.
 2. גלישה באתר, הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בו, השתתפות בפעילויות האתר, שימוש בתכניו והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי תקנון זה והתקנון הרלוונטי לפי העניין (לינק רלוונטי לתקנונים קיימים) וכן כי נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיה רפואית העלולה להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מהשימוש בשירותי המפעילה ו/או תכני האתר ו/או פעילות גופנית כלשהי.
 3. אחריות לשירותים השונים הנמכרים באתר באם ישנם, תינתן על ידי היצרנים עצמם וכל טענה או בעיה בקשר לאחריות על השירות תעשה מול היצרנים או המשווקים ולא מול מפעילת האתר.
 4. המפעילה אינה נושאת בכל אחריות לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהשירותים, אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של המפעילה ואז האחריות מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
 5. המפעילה עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר יחד עם זאת, המפעילה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יהא בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פעילות זדונית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
 6. המפעילה אינה אחראית לכל נזק כלשהו לרבות (אך לא רק): נפשי, מצב גופני, פציעה, בריאותי,ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח כתוצאה משימוש או הסתמכות על התכנים המתפרסמים באתר ו/או שימוש בשירותי המפעילה ו/או על המידע שמופיע ושמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם הגיע הלקוח באמצעות קישורים המופיעים באתר.
 7. המשתמש פוטר את המפעילה ו/או חברות שלובות או קשורות לה ו/או מי מעובדיה מכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא ו/או למצבו הבריאותי ו/או הנפשי ו/או מצב פיזי הנובע ו/או העלול לנבוע ו/או שנגרם או יגרם למשתמש ו/או הקשורים, במישרין או בעקיפין, להשתתפותו בתוכנית ו/או לשימושו בשירותי המפעילה ו/או מאימון גופני, ומאשר כי הנני נותן הסכמתו בחתימתו מטה כי לא  יפתח בהליכי תביעה בעניין זה.

קניין רוחני

 1. האתר כמו גם כל המידע שבו כולל זכויות יוצרים, סימני מסחר ומאגרי מידע לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של המפעילה.
 2. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות גרפיקה, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למפעילה וללקוח לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד.
 3. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ללא אישור והסכמה מראש ובכתב: כקישורית בשם מוצר, כסימן מסחרי או חלק ממנו, או בפרסום כלשהו ו/או כל שימוש אחר.

תוכן האתר

 1. המפעילה והאתר שואפים לספק את המידע המוצג באתר במדויק ובשלמותו וללא כל הפרעות. בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. המפעילה אינה יכולה להתחייב כי האתר יהיה זמין ללקוח בכל עת. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות.
 2. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. המפעילה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות

 1. המפעילה רשאית לאפשר ללקוח להשתתף בפורומים שונים שיועלו לאתר כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וכפי שיקבע מעת לעת על ידה. כמו כן באפשרות המפעילה להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה ולעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים.
 2. הלקוח מסכים, כי אין הכרח שההודעות מסופקות ו/או נערכות על ידי המפעילה. וכי הודעות מוצגות בפורומים כפי שהן מבלי שהמפעילה בודקת את מהימנותן, נכונותן או דיוקן.
 3. המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל טעות, אי דיוקים או אי התאמה או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 4. הלקוח המשתמש בפורומים השונים מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ולא יכילו חומרים הפוגעים או מפרים זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר העלול להטעות צרכנים ו/או חומרים פורנו גרפיים בעלי אופי מיני בוטה ו/או חומרים העשויים לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומרים הנוגעים לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומרים בלתי חוקים המעודדים, מסייעים, תומכים מספקים הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת. ו/או חומרים המהווים פגיעה בפרטיותו של אדם או לשון הרע אוכל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
 5. הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את המפעילה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 6. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים הלקוח לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת המפעילה, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הגבוה מבניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 7. ידוע ללקוח כי המפעילה או מי מטעמה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או מידע מהפורומים ו/או להסיר הודעות בשלמותן או בחלקן ו/או כל חומר אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 8. מובהר בזאת, כי המפעילה תהיה רשאית לנקוט כנגד מי שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.
 9. המפעילה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפיה בעניין זה.

קישורים לאתרים חיצוניים

 1. הקישורים באתר אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הלקוח. באתר עשויות להופיע קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי המפעילה הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של המפעילה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי המפעילה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
 2. קישורית לאתר שאינו של המפעילה, אינה מעידה על כך כי המפעילה אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.

שימוש בתכנים ומידע הגנת פרטיות

 1. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של המפעילה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל לקוח וזאת ללא צורך לספק הסבר מקובל עליו.
 2. המפעילה תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי הלקוחות הרשומים באתר, במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע. מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעילה.
 3. המפעילה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של המפעילה, את הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם הלקוח, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי האתר ו/או צדדים שלישיים. המפעילה מתחייבת שפרטי ההצעה ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי בלבד ולא יועברו לגורמים שלישיים חיצוניים שאינם מהקבוצה.
 4. אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי Cookieבכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של לקוחות וניתוח תנועת הלקוחות, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה בכל העת. במהלך הזנת הנתונים על ידי הלקוח באתר ישלח למחשבו קובץ זיהוי (Cookie) וזאת לצורך זיהוי הלקוח בעת שימושו  באתר במטרה לשפר השירות. כמו-כן, המפעילה רשאית לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את הלקוח אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הלקוח או כל פרט מזהה אחר.

אזור שיפוט

 1. בכל מקרה בו התגלעה כל מחלוקת בין הלקוח לבין המפעילה, הלקוח מסכים בזאת כי הדינים שיחולו על הסכם שימוש זה ועל כל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באתר הינם דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין כאמור הינו בית המשפט המוסמך לכך במחוז חיפה.
נגישות
Whatsapp icon
Whatsapp icon נשמח לשמוע ממך
דברו איתי וואטסאפ